Blog

  Desatoro zdravého saunovania

  Desatoro zdravého saunovania
  1. Pred vstupom do sauny sa dôkladne osprchujte s mydlom a utrite sa do sucha.
  2. Do sauny vstupujte bez plaviek, ovinutý plachtou alebo osuškou. Vyvoláte tým vyšší efekt potenia sa.
  3. Snažte sa dýchať pomaly nosom, nie veľmi zhlboka.
  4. V saune môžete sedieť. Ak to dovoľuje množstvo návštevníkov, môžete si ľahnúť, avšak podložte si pod telo a nohy plachtu.
  5. Sauna je oázou relaxu a ticha. Nerozprávajte hlasno a rešpektujte ostatných návštevníkov.
  6. Aby ste dosiahli dokonalé prekrvenie organizmu, strávte v saune 10 – 15 minút.
  7. Ochladzujte sa studenou vodou v sprche alebo v ochladzovacom bazéne.
  8. Po každom saunovaní si osušte telo a pobudnite v odpočivárni 15 – 20 minút. Postup opakujte podľa svojej kondície, najmenej však trikrát.
  9. Po poslednom pobyte v saune si celé telo dôkladne opláchnite vlažnou vodou bez použitia mydla a vyutierajte sa do sucha.
  10. Nezabudnite po celý čas pravidelne dopĺňať tekutiny.

  Ak chcete stiahnuť aplikáciu, kliknite nasledovne Stiahnuť na App Store Teraz na Google Play